Mijn columns zijn in te delen naar een 5-tal hoofdcategorieën:

niet zonder gevaar

Motiveren

Motiveren en inpireren zijn belangrijke leiderschapsthema's.
Hoe krijg je zo ver dat ze doen wat jij wilt, hoe krijg je zover dat ze effectief en efficiënt werken.
Hoe krijg je zo ver dat ze perfekt klantgericht zijn, zonder onnodige kortingen te geven of onevenredig veel tijd aan de klant te besteden?
Je hebt het gevoel dat de productiviteit ruim omhoog moet kunnen, maar je krijtg het niet voor elkaar.
Je hebt een prachtig veranderplan gemaakt, maar je krijgt ze niet in beweging.

Deze lijst is nog veel langer te maken, maar in de kern blijft het probleem steeds hetzelfde. Je hebt mensen in dienst en hoe laat je die zo goed mogelijk functioneren?

Zelfsturing

Zelfsturing is een organisatievorm, een keuze van hoe er in de organisatie met elkaar wordt omgegaan, die op dit moment erg in de belangstelling staat. Vandaar een aparte categorie voor mijn columns, omdat ik ook verwacht daar de komende tijd de nodige aandacht aan te besteden. Het zal ongetwijfeld aandacht zijn met belangstelling, nieuwsgierigheid maar ook zeker een waarschuwing: verwacht er geen wonderen van, want die zijn nauwelijks of alleen onder zeer specifieke omstandigheden te realiseren, en houdt rekening met mensen die hierin niet mee kunnen

IMG_2955

IMG_2283

Het Nieuwe Werken

Het nieuwe werken startte hoopvol als een ontwikkeling naar veel meer ruimte voor zelfstandigheid en professionaliteit van de medewerkers. Helaas heeft het in de praktijk vooral betekent dat het alleen over bricks en bytes ging, of te wel over de faciliteiten (ICT) voor thuiswerken en voor de besparingen op de meters kantoorruimte door het inrichten van flexibele werkplekken. Ik heb daar in het verleden heel wat columns over geschreven, die ik in de komende tijd aan de site ga toevoegen. Omdat het een fenomeen is dat nog steeds op veel plaatsen speelt, sluit ik nieuwe columns over dit onderwerp zeker niet uit.

Verandering

Verandering is een thema van misschien wel alle tijden, waarbij de focus de laatste tijd wel steeds meer is verschoven van de projectmatige veranderaanpak naar het creëren van een situatie waarin de verandering constant plaatsvindt. De projectmatige aanpak is zelden succesvol geweest, hoe zou het dan moeten gaan met de nog veel meer eisende adaptieve organisatie?

zandheuvels

IMG_2349

Beheersing en Compliance

Veiligheid is een van de basisbehoeften van de mens. Het veilig stellen van je organisatie (continuïteit) maar ook van alles dat in en met je organisatie gebeurt, heeft alles te maken met veiligheid. De behoefte om zaken 'In Control' te hebben is enorm. Tegelijkertijd wordt van veel organisaties ook heel veel gevraagd op dat terrein, waarbij zaken als sox, in control statements, toon aan en dergelijke een enorme formalistische druk op de organisatie opleveren. Hoe is dit te combineren met de ontwikkeling naar de adaptieve organisatie, die ook zo gewenst is?