068

De OR bestaat meestal uit leden vanuit de hele organisatie. Deze mensen hebben een beeld over de organisatie, vanuit het perspectief van de functie die ze bekleden binnen de organisatie. Dat is de kracht, maar ook de valkuil voor een Ondernemingsraad. Vanuit een beeld van de onderdelen heb je namelijk nog lang geen beeld van het samenhangende geheel.

In deze training wordt de OR meegenomen naar de basis van de organisatie en alles wat daarbij komt kijken, de belangen, de belanghebbenden en hun invloed. de gevolgen op de sturing van de organisatie en hoe het proces van die sturing eigenlijk verloopt. De informatievoorziening over de besturing komt ook aan de orde, en deze ziet er soms anders uit dan de OR denkt. Uiteraard komen ook de financiën, jaarrekening en dergelijke aan de orde.

Ba deze twee dagdelen heeft de OR een veel beter begrip van de werking van de organisatie en heeft daarmee ook een veel beter begrip voor de omstandigheden waarin een bestuurder moet functioneren. Dit betere begrip kan zowel leiden tot meer als tot minder waardering voor hoe aan deze functie invulling wordt gegeven. In ieder geval is een veel steviger basis gelegd voor het gesprek met de bestuurder.

Het programma, dat 2 dagdelen beslaat, is gericht op de volledige OR van een organisatie en dus niet op OR leden van verschillende organisaties. Mocht daar wel behoefte aan zijn, neem dan gerust contact op.