onderzoek

500

IMG_2955

overzicht

Onze werkwijze bestaat uit het doen van onderzoek, waarbij we willen ontdekken waarom dingen binnen de organisatie gaan zoals ze gaan. Dit heeft te maken met systemen, processen, hiërarchie, doelgerichtheid, communicatie, vertrouwen, controle, samenwerking enzovoorts.

Na een analyse van onze bevindingen bespreken we deze met u. Het is van groot belang dat u deze bevindingen kunt herkennen en erkennen. Vanaf die situatie kunnen we met u aan de slag om naar een oplossing te werken. Deels kan dit projectmatig worden opgepakt, maar voor een groot deel zal het naar onze ervaring gaan om houding, gedrag en communicatie. Om aan deze zaken bij te dragen gebruiken we het systeem van organisatiecoaching, waarbij we direct, op de werkvloer, in gesprek kunnen gaan over waargenomen gedrag. Dit is de meest effectieve wijze om een gedragsverandering te realiseren.

Vast onderdeel van onze aanpak is ook een tweewekelijkse evaluatie, waarin we vaststellen in hoeverre de aanpak werkt en of er nog voldoende toegevoegde waarde wordt geleverd. Dit kan er toe leiden dat onze begeleiding minder intensief wordt, maar kan ook tot beëindiging van de coaching leiden. Zo zit u nooit vast aan langlopende overeenkomsten terwijl u niet tevreden bent.